Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Процедури по ЗОП : ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия
Posted by SB on 2016/2/1 13:17:00 (1864 reads )

ОП-16-1 - Доставка на ел. енергия

Решение

Становище по предварителен контрол на АОП, публикувано на 22.02.2016г.

Решение за прекратяване, публикувано на 02.03.2016г.