Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Подписан е договор по нов социален проект на общината
Posted by SB on 2015/12/16 15:28:08 (1616 reads )

- Подписан е договор по нов социален проект на общината