Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Публични покани : ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища
Posted by SB on 2015/7/7 11:27:51 (2002 reads )

ПП-15-5 Почистване на замърсени територии и нерегл. сметища

Публична покана

Документация

Протокол на комисията, публикуван на 22.07.2015г.