Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Временно е спряно издаването на документи за пътуване
Posted by SB on 2015/5/8 9:24:18 (1527 reads )

- Временно е спряно издаването на документи за пътуване

ВРЕМЕННО ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ СПРЯ ИЗДАВАНЕТО НА ЛЕГИТИМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА ПЕНСИОНЕРИ
 
 
Във връзка с определяне на правоимащите пенсионери и ученици, имащи право да заплащат 50% от цената на билета или абонаментната карта, съгласно точка „1” от Решение № 890/29.01.2015 година, влязло в законна сила на 17.03.2015 година, Кметът на община Павел баня издаде Заповед № РД-102/20.04.2015 година, с което бе определен ред за издаване на легитимации, удостоверяващи, че притежателят им е с постоянен адрес на територията на община Павел баня и е пенсионер.
На 28.04.2015 година в община Павел баня е постъпила жалба до Административен съд Стара Загора от общинския съветник Хасан Ходжа. Подадената жалба спира изпълнението на заповедта до приключване на административното дело.
По тази причина, съобразявайки се със законодателството община Павел баня прекрати издаването на легитимации.
До решаването на спора община Павел баня е постигнала договореност със „Детелина дрита” ЕООД, доказването на правото за ползване на 50% намаление да се извършва с показване на лична карта и копие от пенсионно решение или друг документ, удостоверяващ, че лицето е пенсионер с постоянен адрес на територията на община Павел баня.