Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги
Posted by SB on 2015/4/15 8:19:35 (1832 reads )

16. ПП-2014 - Извършване на транспортни услуги

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Информация за извършени плащания, публикувано на 16.06.2015г.