Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Преходни публикации : 13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти
Posted by SB on 2015/4/15 8:12:55 (1779 reads )

13. ПП-2014 - Временна доставка на хранителни продукти

Описание, публикувано на 15.04.2015г.

Плащане по договорите, публикувано на 24.04.2015г.