Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Изплащат се стипендии на студенти
Posted by SB on 2014/12/13 9:48:16 (1571 reads )

- Изплащат се стипендии на студенти

Заповед РД-873/12.12.2014г.

Заповед РД-874/12.12.2014г.