Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - На 31 октомври се проведе заседание на ОбС Павел баня
Posted by SB on 2014/11/3 14:24:47 (1821 reads )

- На 31 октомври се проведе заседание на ОбС Павел баня

.
На заседанието за пореден път беше обсъждан въпроса за обществения превоз на пътници в община Павел баня. На предходното свое заседание Общинския съвет прие решения, с които спря средствата за компенсиране разходите за намалени цени на картите на ученици и пенсионериБеше отменено и изплащането на транспортните разходи на служителите от дейностите в общината. Решенията бяха обжалвани от кмета на общината пред Административен съд гр.Стара Загора. Същите решения бяха повторно гласувани на настоящото заседание без становище от кмета на общината.
За пореден път не бяха приети предложения на Кмета на община Павел баня Станимир Радевски, а именно :
-         Предложение за закупуване на нова перална машина за детски ясли Павел баня за 1 000лева;
-         Закупуване на автомобил за 5 000лева, който ще се ползва съвместно с Полицейски участък Павел баня за охрана;
-         Реконструкция на коритото на река Тунджа в района на с. Александрово за 5 000лева;
-         Ремонт на канализация в с. Габарево за 20 000лева, за да се преустанови замърсяването на повърхностния водоприемник в с. Габарево от отпадъчни битови и фекални води, за които е постъпило предписание от РИОСВ с изтичащ вече срок;
-         Промяна в осовите точки на обект за подмяна на водопровод в с. Виден в предвид предстоящото асфалтиране точно в този участък;
-         Увеличаване на приходната част в бюджета в предвид постъпилите суми от санкции и глоби
-         Предложение на Кмета на община Павел баня за изплащане на дължимите суми за снегопочистване. Предложението беше средствата да се осигурят от излишните средства за храна в детските градини, които няма да бъдат необходими до края на 2014г. Независимо от аргументацията и анализа на тези средства, че те няма да бъдат необходими до края на 2014г. председателя на Общински съвет разпрати писма да учителите и родителите, че такива средства ще бъдат „похарчени“ от Кмета на община Павел баня;
-         Не беше прието и предложение на Кмета на община Павел баня за отдаване под АРЕНДА на общинска земеделска земя.
Цялото неприето за пореден път предложение на Кмета на община Павел баня за актуализация в Бюджет 2014г. Ви прилагаме ТУК.