Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Обсъждане и съставяне на Бюджет 2015 на общината
Posted by SB on 2014/10/30 17:52:51 (1847 reads )

- Обсъждане и съставяне на Бюджет 2015 на общината

Във връзка с изработване, обсъждане и приемане на Бюджет 2015 на община Павел баня, Кметът на общината Станимир Радевски утвърди със Заповед №771/27.10.2014г. Бюджетния календар за разработка на Бюджет 2015 и на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018година. Съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет до 30 ноември 2014г. изготвеният проект за бюджет трябва да се представи на местната общност за публично обсъждане. В много кратки срокове експертите от Общинска администрация ще направят анализ на местните приходи и предложения за разходите през 2015година. Кметовете на кметства до 12 ноември ще трябва да направят своите предложения за проекта на Инвестиционна програма 2015. След представяне на проекта за Бюджет предстои публично обсъждане по ред определен от Общински съвет, като окончателния Бюджет на общината Кметът ще внесе за приемане до 20 работни дни след обнародване на Закона за Държавния бюджет за 2015година.