Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Зимно поддържане и почистване на улици
Posted by SB on 2014/9/29 18:41:15 (2257 reads )

Зимно поддържане и почистване на улици

Публична покана

Приложение

Протокол на комисията

Договор 1

Договор 2