Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Община Павел баня благодари на своите дарители
Posted by SB on 2014/7/7 9:22:18 (1535 reads )

- Община Павел баня благодари на своите дарители

Кметът на Община Павел баня г-н Станимир Радевски изпрати благодарствени писма до хората, включили се в благотворителните кампании за набиране на помощи за бедстващите хора от село Турия. Чрез кметовете на градовете Казанлък и Симитли, както и чрез адвокат Въжарова, представител на адвокатска колегия град Ямбол, г-н Радевски изрази своята признателност и благодарност към всички благородни хора, изразили своята съпричастност, включвайки се в акцията, набирайки финансови средства и други неща от първа необходимост в полза на нуждаещите се. Благодарение на даренията, предоставени от различни лица и институции, най-засегнатите хора от приливната вълна, заляла над 60 къщи в село Турия на 15 юни 2014 година, вече се връщат към нормалния ритъм на живот, преодолявайки последиците.