Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Общинска програма за младите хора в читалищата
Posted by SB on 2008/7/29 13:25:46 (2290 reads )

- Общинска програма за младите хора в читалищата

      Културният живот в населените места на Община Павел баня основно е съсредоточен в читалищата, които със времето се утвърждават като пазители на българските традиции, народните песни и обичаи и са огнище на просветния ни живот. Оценявайки този факт и във връзка с популяризирането на културно- историческите традиции Община Павел баня по идея на кмета на общината г-н Станимир Радевски  вече трета година отпуска средства от бюджета си за реализиране на проекти на читалищата от общината за развитие на културата и привличане на младите хора в читалищните дейности. 3 000лв бяха разпределени на 7 читалища със заповед на Кмета на общината, след като комисия внимателно разгледа постъпилите проекти. Допълнително над 2 500 лв. бяха предоставени на читалище „Напред” гр. Павел баня  с решение на Общинския съвет