Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

--Т : Частична реконструкция на водопроводната мрежа на П. баня
Posted by SB on 2014/6/27 11:09:30 (2251 reads )

Частична реконструкция на водопроводната мрежа на П. баня

ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

Решение

Обявление

Документация

Проект