Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Откриване на кампания "Приемна грижа"
Posted by SB on 2008/6/12 9:31:35 (2393 reads )

- Откриване на кампания "Приемна грижа"

На 19 юни 2008 г., от 19:00 часа на лятната сцена в гр. Павел баня официално бе открита Кампания за приемни родители под надслов „Приеми ме”. Инициативата се провежда в партньорство с единствения в страната център „Приемна грижа” гр. Стара Загора. Целта е да бъде популяризирана приемната грижа и да се намерят родители, готови да обгърнат децата, лишени от семейна среда с любов и подкрепа.
Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла. Досега децата, лишени от родителски грижи, се настаняваха в домове за деца без родители. Но събраният в тази насока опит сочи, че това не е най-добрия начин за тяхното отглеждане. Грижите, получавани там, не могат да осигурят семейната среда, така необходима на тези деца, за да се подготвят за живота си като възрастни.