Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Над 20 студенти кандидатстват за стипендии
Posted by SB on 2014/4/7 19:32:32 (1456 reads )

- Над 20 студенти кандидатстват за стипендии

На 4 април 2014 година изтече срокът, в който студенти първи курс редовно обучение можеха да подават своите заявления за отпускане на еднократни стипендии. Средствата за целта се предоставят от Община Павел баня, а едно от основните изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите е да имат адресна регистрация на територията на Общината. Постъпилите в деловодството набор от документи са над 20, които ще бъдат разгледани от предварително сформирана комисия, която ще обяви списък с одобрените стипендианти за 2014 година. Всеки един от тях ще получи сумата от 300 лева.