Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Община Павел баня бе представена в Мадрид
Posted by SB on 2014/2/12 14:23:32 (1729 reads )

- Община Павел баня бе представена в Мадрид

Община Павел баня бе успешно представена като туристическа дестинация на Туристическо изложение FITUR – Мадрид, Испания в рамките на проект Долината на розите и тракийските царе“ (Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/006 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“), изпълняван в партньорство с общините Казанлък, Мъглиж, Карлово и Сопот. Това е третата международна борса за 2014 година, чрез която община Павел баня добива все по-голяма популярност на европейския туристически пазар.
Голям интерес се очаква и към представянето в "Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо» – София, която ще се проведе от 13 февруари 2014г до 15 февруари 2014г в Експо център София. Община Павел баня участва със свой представител в изложението