Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Публикувана е за обсъждане нова Наредба
Posted by SB on 2013/12/21 13:43:44 (1711 reads )

- Публикувана е за обсъждане нова Наредба

Публикувана е за обсъждане Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня. Проекта за Наредба можете да изтеглите от ТУК