Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

БЮДЖЕТ : - Бюджет 2014
Posted by SB on 2014/7/4 14:41:25 (5246 reads )

- Бюджет 2014

Заповед за възлагане на  длъжностните лица в Общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити изготвянето на заявки и предложения за изготвяне на проекта за Бюджет за 2014 година

Заповед за утвърждаване на бюджетен календар

Заповед за изготвяне концепция и график за обществено обсъждане на Проект за Бюджет 2014 на Община Павел баня

Заповед такса битови птпадъци

Заповед местни такси и цени на услуги

Проект за бюджет 2014

Бюджет на община Павел баня за 2014г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. януари - м. май)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. юни)

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. юли)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. август)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. септември)

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2014 (м. октомври)