Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - СОУ "Христо Ботев" в Павел баня реализира европроекти
Posted by SB on 2013/11/7 9:22:59 (1962 reads )

- СОУ "Христо Ботев" в Павел баня реализира европроекти

През учебната 2011/2012 г. в СОУ ”Христо Ботев” стартира проектът „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с финансовата подкрепа на ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът обхваща учениците от І до VІІІ клас.В училището има 7 полуинтернатни групи с целодневна организация на учебния процес - шест в началенетап и една в прогимназиален.
Организацията на часовете в ПИГ включва следните режимни моменти: Обяд. Организиран отдих и спорт - 2 часа; Самоподготовка - 2 часа; Занимания по интереси - 2 часа. В спокойна обстановка, заобиколени с много нежност и внимание от всички възпитатели в нашето училище, учениците се стимулират за системен учебен труд при самоподготовката си по всеки учебен предмет. Подпомагането, поощряването и нетрадиционните форми на работа носят радост, удовлетвореност, увереност в собствените сили и възможности на всяко дете.
Заниманията по интереси провокират учениците в области, различни от задължителното учебно съдържание. Те избират занимателни, развиващи и образователни игри като „Домино”, „Европолия”, „Не се сърди, човече”, подреждат пъзели, моделират, оцветяват и апликират приказни герои, играят народна топка, беседват по теми, свързани с науката, изкуствата и спорта, осъществяват природолюбителска дейност.
Чрез заниманията по организиран отдих и спорт се постига комплексно развитие на двигателната активност на учениците. С огромно желание се включват в състезателни игри, футбол, баскетбол, волейбол, народна топка и др.
Обядват в
училищния стол.Менюто е съобразено с изискванията за здравословното хранене на учениците.
Работата в занималнята дава увереност на учениците, повишава се успехът, родителите са спокойни, че децата им са прибрани, подготвени за училище и нахранени.
Целодневната организация на учебния процес насърчава творческите способности и умения за живот на учениците, създава възможност за успешно преминаване в следващия клас, ограничава рисковете от отпадане от училище.
Реализацията на проекта подобрява материалната база на средищните училища, създава възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности, създава условия за качествено образование на учениците.
СОУ „Христо Ботев”
гр. Павел баня