Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Започна подготовката за зимния период в Общината
Posted by SB on 2013/10/9 18:15:01 (1760 reads )

- Започна подготовката за зимния период в Общината

 
Община Павел баня и ръководителите на търговските дружества в региона предприемат подготовка и превантивни мерки за намаляване на последствията при усложнени зимни условия през периода 2013 – 2014 година.
Във връзка с това в срок до 15 ноември 2013 година кметът на общината г-н Радевски възлага сформирането на аварийна група. Тя ще се привлича за аварийно-спасителни работи само при необходимост.
Кметовете на селата от общината сами трябва да организират почистването на пътната мрежа в населените места.
Директорите и управителите на здравните, учебните заведения и търговските обекти са задължени да почистват при снеговалеж териториите, намиращи се пред съответните сгради.
На гражданите се възлага почистването на тротоарите пред домовете им. При обледяване на покривите и образуване на ледени висулки, създаващи условия за нещастни случаи, те да се отстраняват незабавно, а при невъзможност  да се търси съдействие от общината.
При усложнена зимна обстановка и необходимост кметът на община Павел баня възлага на ръководителя на „Здравеопазване” да осигури транспортирането на болни на хемодиализа с техника на общината.
Управителят на хижа „Русалка„ от своя страна е задължен да създаде организация за функционирането й при зимни условия.