Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици
Posted by SB on 2013/9/12 13:29:39 (2175 reads )

Публ. покана - Доставка на закуска и обяд за ученици

Публична покана - Доставка на закуска и обяд за ученици