Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Обсъжда се новият Общински план за развитие
Posted by SB on 2013/9/10 12:35:26 (1675 reads )

- Обсъжда се новият Общински план за развитие

 

Кметът на община Павел баня внесе за обсъждане и приемане от Общински съвет на проект на Общински план за развитие 2014-2020година. Проектът на документа е публикуван и в сайта на община Павел баня в раздел "Проекти на нормативни документи".

Можете да го изтеглите от ТУК!