Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - В ПГ по РХ приключиха успешно европейски проект
Posted by SB on 2013/8/1 10:54:09 (1865 reads )

- В ПГ по РХ приключиха успешно европейски проект

През учебната 2012-2013г. Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство (ПГ по РХ), гр. Павел баня, започна работа по ПРОЕКТ:BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е с продължителност 3 години. Учениците на ПГ по РХ имаха възможност да започнат практика в реална работна среда, която се заплаща срещу действителен брой отработени часове.

Основната цел на проекта е възпитаниците на гимназията да придобият по-голям практически опит и по-добри професионални умения и компетенции. Както уточни г-жа Даниела Андонова – директор на Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство и ръководител на проекта – участието в този проект ще улесни прехода от училище към работното място и ще повиши успешната реализация на младите хора от ПГ по РХ на пазара на труда. От друга страна, включването в проект „Ученически практики” създава стабилни партньорства с работодателите от региона и възможност за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда.

На 29.07.2013 г. се състоя тържество по повод успешното приключване на стажа на втора група ученици, участващи в проекта. На подготвените коктейли и кулинарна изложба присъстваха партньори, наставници, граждани и гости на Павел баня. Тържеството завърши с демонстрация на кулинарни специалитети, подготвени от учениците.

На всички стажанти, успешно приключили стажа в реални работни условия, бяха връчени европейски сертификати за участие и бяха раздадени стипендии в размер на 300 лева.