Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки ОУ Скобелево : Публична покана - Доставка на закуска и обяд - нова
Posted by SB on 2012/11/27 10:20:29 (2074 reads )

Публична покана - Доставка на закуска и обяд - нова

Публична покана - Доставка на закуска и обяд - нова