Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Обществени поръчки на СУ : Публична покана - Доставка на дизел за отопление
Posted by SB on 2012/10/31 13:42:17 (2354 reads )

Публична покана - Доставка на дизел за отопление

Периодична доставка чрез покупка на дизел за отопление