Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Одобрена е Програма за детското здраве
Posted by SB on 2012/10/22 11:44:04 (3302 reads )

- Одобрена е Програма за детското здраве

Програма за промоция и профилактика на детското здраве в община Павел баня за период 2012 - 2014г.