Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Одобрен е проекта на общините от розовата долина
Posted by SB on 2012/7/5 15:39:55 (2213 reads )

- Одобрен е проекта на общините от розовата долина

Проектът "Долината на розите и тракийските царе", разработен съвместно от общините Казанлък, Карлово, Сопот, Павел баня и Мъглиж, спечели финансиране и е в първата шестица в класацията с 99 точки от 100 възможни.

Проектът е по ОП "Регионално развитие", мярка BG161 PO001/3.2-02/2011 - "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" и има за цел създаване на имиджов продукт на региона, създаване на туристически бранд, разпознаваем от потребителите, търсене на нови пазари на регионалните продукти, насърчаването на предлагането на туристически услуги извън сезона и други.

Първата среща между представители на петте общини бе по инициатива на община Казанлък през ноември 2011 г.

     На втората работна среща, в Павел баня, бе представена концепцията на проекта, както и бе уточнено неговото наименование – „Долината на розите и тракийските царе”.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е 479 560 лв., като задължителният финансов приход на общините е 5%. Предстои подписване на договора.