Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - Пет съседни общини с общ туристически проект
Posted by SB on 2012/2/27 17:40:46 (2202 reads )

- Пет съседни общини с общ туристически проект

          Проект „Долината на розите и тракийските царе”, по инициатива на Казанлък подготвят пет    съседни общини.
         На 22.02.2012 г. в Павел баня бе направено обществено обсъждане и бе подписан договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот и Мъглиж във връзка с кандидатстването с проект по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161 PO001/3.2-02/2011 – „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
       Целта на съвместния проект е създаване на имиджов продукт на региона, създаване на туристически бранд, разпознаваем от потребителите, търсене на нови пазари на регионалните продукти, насърчаването на предлагането на туристически услуги извън сезона и др.
Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно – историческо и природно наследство ще допринесе за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е от 200 000 лв. до 500 000 лв. Кандидатът трябва да има и задължителен собствен принос от 5%.
      Първата среща между представители на петте общини бе по инициатива на община Казанлък през ноември 2011 г.
     На втората работна среща, в Павел баня, бе представена концепцията на проекта, както и бе уточнено неговото наименование – „Долината на розите и тракийските царе”. На срещата присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, кметът на община Мъглиж Господин Господинов,   кметът на Павел баня Станимир Радевски, зам.кметовете на градовете Карлово и Сопот, водещият експертен състав по проекта от София, координаторите по проекта от общините – партньори, представители на туристически фирми, музеи и др.
     Крайният срок за подаване на предложенията е 15 март. 2012 г.