Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги

Устройство на територията

- Обяви по ЗУТ

- Регистри

- ОУП Община Павел баня

Проекти на норм. актове

Вътрешни норм. документи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

Брояч

Архив новини : - Стартира Програмата за стипендии за 2011-2012г.
Posted by SB on 2011/9/30 13:15:14 (3252 reads )

- Стартира Програмата за стипендии за 2011-2012г.

Вече пета година единствено в община Павел баня се реализира общинска програма „Стипендии за студентите от община Павел баня”, като част от общинската политика за работа и подкрепа на младите хора в общината. На двама от участниците в програмата досега е предложена работа в община Павел баня.
Съгласно приетия Бюджет 2011 се отпускат средства за стипендии на студенти с постоянен адрес в община Павел баня за учебната 2011/2012г. Средствата се изплащат до края на 2011г. След гласуване на бюджет 2011г се изплащат стипендиите за 2012г. Изплащат се ежемесечно стипендии в размер, определен със заповед на Кмета на община Павел баня.